جذب مدرس آلمانی

در این فرم درخواست همکاری شما برای ما ثبت خواهد شد

1- پرکردن فرم تقاضای تدریس بصورت آنلاین و یا حضور در یکی از واحد های آموزشگاه زبان ایرانمهر.

2- حضور در محل واحد جذب مدرس جهت ارائه مدرک معتبر مصاحبه شفاهی با حضور سوپروایزر.

3- آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی با حضور مسئول جذب مدرس

4- شرکت درآزمون عملی پس از مصاحبه شفاهی.

نکته اول: مراحل فوق در دفتر مرکزی انجام می شود که پس از معرفی متقاضی از واحد ها ویا تکمیل فرم جذب مدرس می باشد .

نکته دوم : آزمون عملی شامل تدریس بخشی از کتاب های گروه سنی کودک، نوجوان، و یا بزرگسال می باشد که با توجه به فرم درخواست متقاضی، توسط واحد جذب مدرس تعیین می شود.

نکته سوم : درصورت عدم احراز صلاحیت درتدریس عملی، متقاضی می بایست در دوره روش تدریس (DDL) شرکت نماید.

تبصره: دوره روش تدریس (DDL) شامل 30 ساعت آموزشی می باشد. درطول این دوره، جدیدترین مهارت های آموزش زبان آلمانی بصورت عملی و کاربردی آموزش داده می شود. مهارت هایی همچون روش تدریس ساختار ها، لغات، گفتار، شنیدار، نوشتار، و درک مطلب به همراه اصول مدیریت کلاس و تصحیح علمی زبان آموزان تنها بخشی از سرفصل دروس می باشند.

5- جهت عقد قرارداد، متقاضی باید در زمان تعیین شده با همراه داشتن دو قطعه عکس سه در چهار، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی جهت انجام مراحل جذب به واحد آموزش واقع دردفتر مرکزی آموزشگاه زبان ایرانمهر مراجعه نماید.

و در آخر افرادی که موارد بالا را با موفقیت طی نمایند به خانواده بزرگ آموزشگاه زبان ایرانمهر خواهند پیوست.


ADRESSE
TELEFON

آموزشگاه زبان ایرانمهر

شبکه های اجتماعی